3/03/2011

Sonic Warfare - notatki (1)

Tak jak pisałem wcześniej, będę wrzucał tutaj krótkie notatki na bieżąco z lektury Sonic Warfare Steve'a Goodmana.

Zaczyna się oczywiście od "Introduction" (które można w pdfie znaleźć tutaj, a do czwartego rozdziału włącznie można przeczytać tutaj):
- opis ataku bronią dźwiękową - wywołany efekt to "virtualized fear", jednak nie mniej rzeczywisty
- książka będzie się raczej koncentrować na kolektywnych nastrojach, niż emocjach jednostek
- na środowiskach, w których dźwięk przyczynia się do wywołania atmosfery strachu, ta właściwość określona jako "affective tone"
- afekt rozumiany jako potencjał/potencjalność, jak najszerzej, jako łączący, spajający, przedmiot i podmiot, umysł i ciało, ożywione i nieożywione
- większość teoretycznych podejść do dźwięku i muzyki charakteryzuje "amnesia of vibration"
- Goodman ma zamiar skonstruować "a nonrepresentational ontology of vibrational force", odejście od "czytania" jako metody analizy, traktowania muzyki jak "tekstu kulturowego" na rzecz "materiality of sensation"
- generalnie nie będzie to spójna, zamknięta, skończona teoria, raczej podejście transgresyjne, otwarte, spekulacyjne
- zwrócenie uwagi na granice słyszalnego, ich zmienność
- teorie, które starają się połączyć koncepcje soundscape'u i obiektu dźwiękowego w formule "sonic effect" nie idą wystarczająco daleko, Goodman chce odejść od ich antropocentryzmu
- "vibration is understood as microrhythmic oscillation"
- "unsound" = "not yet audible", określenie odnosi się zarówno do tego, co na granicy percepcji, jak i do tego, co dostępne słuchowi i potencjalnie może istnieć, ale jeszcze nie zaistniało
- całemu przedsięwzięciu patronują, jeśli brać pod uwagę, ile razy przywoływane są ich nazwiska, Spinoza, Deleuze i Guattari, a więc przez tego pierwszego też Bergson, poza tym przewija się Bachelard, Lefebvre, a także nieznani mi wcześniej Alfred North Whitehead i Pinheiros dos Santos
- na marginesie: cieszy mnie, jak Goodman wykorzystuje okazje, by w samym sposobie pisania posługiwać się metaforyką i określeniami dźwiękowymi i militarnymi (np. "A glossary has been provided to aid with this line of attack"), nie wspominając już o licznych neologizmach ("narcosonic", "virosonic") czy przechwyceniach na własny użytek utartych zwrotów, jak "white noise"

Brak komentarzy: